• Smoke Hill Drive Northeast, Hoschton, GA 30548, USA